Privaatsuspoliitika

E-poe GoShop.ee isikuandmete vastutav töötleja on Grefy OÜ; registrikood 12692182; juriidiline aadress Suislepa tn 3-9 Jõgeva, Jõgeva vald, Jõgevamaa, 48304 e-post info@goshop.ee (edaspidi “kaupmees”).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi;
  • kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
  • maksja ja kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed;
  • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud ostu-müügilepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Isikuandmeid kasutatakse Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, Kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele

Kaupmees hoiab Kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes Kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus Kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada Kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt Kliendile teenuse osutamisega (raamatupidamine, transport, pangalink).

Turvalisus ja andmetele ligipääs

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele – isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

E-poes salvestatud isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kontohalduses. Kui ost on sooritatud külalisena (ilma kasutajakontota), siis saab isikuandmete kohta päringu esitada või paluda oma andmeid muuta Grefy OÜ volitatud esindajal (töötajal).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus nõusolek tagasi võtta saates selleks kirjalik sooviavaldus info@gosohp.ee.

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

E-poodi salvestatut isikuandmete ja kasutajakonto kustutamiseks peab Klient saatma kirjaliku sooviavalduse info@goshop.ee. Andmed kustutakse, kui nende säilitamine ei ole vajalik raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Otseturustusteated

E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Klient on andnud vastava nõusoleku. Kui Klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega info@goshop.ee.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@goshop.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).